PROSJEKTER

HAG Anlegg har en rekke pågående prosjekter. De fleste av prosjektene er knyttet til infrastruktur, bruer og større betongkonstruksjoner, men vi gjennomfører også større byggprosjekter.

Her er noen utvalgte:

Fv72 Nedføringsveg Darbu

I forbindelse med prosjekt E134 Damåsen-Saggrenda er vi nå i gang med arbeidet med å bygge ny Fv72 mellom E134 og Fv73 i arbeidsfellesskap med Morgedal Entreprenør AS. Arbeidene startet i midten av februar og vil pågå til høsten 2017. Dette prosjektet er vår første store hovedentreprise for Statens vegvesen.

E18 Telemark

Utenfor Kragerø skal E18 utvides i bredden. HAG Anlegg er engasjert for å bygge støttemurer, bruer og underganger. Arbeidet ble ferdigstilt til sommeren 2016 og veien åpnet 2,5 måneder før opprinnelig sluttfrist etter iherdig innsats fra alle involverte parter!

Fylkesvei Bømlo

HAG Anlegg er gitt i oppdrag å bygge bru og forstøtningsmurer på fylkesvei 571 på Bømlo. Arbeidet er nå ferdigstilt.

Slippen Mandal

HAG Anlegg har totalentreprise på byggingen av 46 leiligheter i vannkanten i Mandal. Prosjektet er nå i sluttfasen og de fleste leilighetene er overlevert til kjøperne. Sjekk vår Facebook-side for bilder herfra!

Rehabilitering Mellomdammen og Nerdammen

Dammene som ligger i Solbergvassdraget i Nedre Eiker kommune er blitt rehabilitert og forsterket. Arbeidet startet sommeren 2015 og er nå ferdigstilt.

Ekebergbanen parsell Jomfrubråten-Holtet

HAG Anlegg AS har signert en kontrakt med NRC Rail Norge AS om utførelse av grunnarbeider og fundamentering på en parsell av Ekebergbanen i Oslo hvor et strekke på 1 km med dobbeltspor for trikken skal skiftes ut og etableres på ny. Se bilder og oppdateringer på vår Facebookside! Arbeidene startet i midten av april 2016 og ble fullført 3 uker før tiden i april 2017.

Tunnelportaler Veitastrond

På Veitastrond har vi fått i oppdrag å bygge to tunnelportaler som UE for Metrostav. Byggherre er Statens vegvesen Region vest. Arbeidene startet opp i april 2016 og er nå avsluttet.

Forberedende arbeider B2

Ved Granfosstunellen i Oslo jobber vi nå på et oppdrag for Mustad Eiendom og VAV. Oppdraget består av å klargjøre for boligbygging. Vi bygger vei, en stor byggegrop, flere støttemurer i betong samt ganske mye VA-anlegg. Arbeidene startet våren 2016 og avsluttes våren 2017.

E134 Saggrenda-Trollerudmoen

Vi har nylig påbegynt dette oppdraget i arbeidsfellesskap med Bertelsen & Garpestad og Metrostav. Vi i HAG Anlegg skal her bygge nesten alle betongkonstruksjonene.

Tilpasning nye trikker – Thereses gate

Vi har nylig signert kontrakt med Sporveien i Oslo på oppgradering av trikkeskinnene i Thereses gate i Oslo. Arbeidene pågår mars-august 2017.