PROSJEKTER

HAG Anlegg har en rekke pågående prosjekter. De fleste av prosjektene er knyttet til infrastruktur, bruer og større betongkonstruksjoner, men vi gjennomfører også større byggprosjekter.

Her er noen utvalgte:

E134 Saggrenda-Trollerudmoen

Vi påbegynte dette oppdraget i arbeidsfellesskap med Bertelsen & Garpestad og Metrostav tidlig i 2017. Vi i HAG Anlegg skal her bygge nesten alle betongkonstruksjonene. Arbeidene skal ferdigstilles høsten 2019.

Tilpasning nye trikker – Skøyen

Vi signerte i høst en hovedentrepriseavtale med Sporveien om oppgradering av trikkeskinner på Skøyen i Oslo. Arbeidene startet høsten 2017 og ble ferdigstilt vinteren 2018.

Ny GS-bru i Ullevålskrysset

HAG Anlegg bygger den nye stålbrua i Ullevålskrysset i en hovedentreprise for Statens vegvesen. Arbeidene ble påbegynt høsten 2017 og skal ferdigstilles høsten 2019.

Rehabilitering av Brøggers hus i Botanisk hage, Oslo

HAG Anlegg er tildelt arbeidene med å rehabilitere kjelleren til Brøggers hus som ligger i Botanisk hage i Oslo. Arbeidene går ut på full rehabilitering av kjelleren med utskifting av gulv og fjerning av alunskiffer i grunnen. Arbeidene ble påbegynt høsten 2017 og skal avsluttes høsten 2018.