VÅR ERFARING

Gjennom 30 år har våre ansatte ledet en rekke omfattende referanseprosjekter innen bygg, veier, tunneler, broer, kaier, dammer og anlegg over hele landet. Våre nøkkelpersoner har relevant erfaring fra flere større selskaper.

Våre ansatte har sterk faglig kompetanse, det være seg innen bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon og prosjektledelse. Vi kan vise til god gjennomføringsevne i en rekke prosjekter gjennom flere år. Vi tilbyr en bred portefølje av tjenester og totalløsninger innen viktige infrastruktursektorer.